Národní klinický registr je anonymizovaný datový registr pacientů, zřízený a provozovaný nadačním fondem Homo Homini Homo jako výzkumný projekt, vytvořený ve spolupráci s odbornými autoritami českého zdravotního systému v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem na ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. v platném znění. Databáze je provozována jako on-line systém klient – server zabezpečeným protokolem https na páteřním webovém serveru, přístup všech uživatelů na internetové stránky databáze je certifikován SSL certifikátem, pravidelně vydávaným správci databáze nadnárodní certifikační autoritou THAWTE. Databáze registru je rozdělena
na segmenty podle klinické diagnózy. Systém umožňuje při zachování plné anonymity pacientů sledování komorbidit napříč registrem. Společnost CERTIMA je nadačním fondem Homo Homini Homo v plném rozsahu zmocněna k provádění úprav a doplnění rozhraní databáze, správě databáze, administraci vstupů
a uživatelských účtů a neomezenému výhradnímu nakládání s datovými výstupy.

Vstup do rozhraní Národního klinického registru

Děkujeme za spolupráci partnerům


                              
Copyright CERTIMA © 2010 - všechna práva vyhrazena